top of page
Ratuszowa_Marmurowa.jpg

OUR TEAM

Meet Us

Natalia Turkiewicz

Natalia Turkiewicz

Dyrektor operacyjny / Chief Operations Officer

+1 (929) 266-8324

Natalia Turkiewicz obecnie uczęszcza do SUNY New Paltz na kierunku Psychobiologia. W SUNY New Paltz Natalia jest członkiem Honors College i studiuje w kierunku przedmedycznym.

Natalia jest certyfikowanym klinicznym asystentem medycznym ze stażem w Jag One Physical Therapy, Montefiore Medical Center i Mount Sinai Beth Israel. Natalia ma pasję do medycyny i pomagania ludziom, co zachęca ją do ciągłego poszerzania swojej wiedzy medycznej, aby pomóc jej osiągnąć swój długofalowy cel, jakim jest zostanie neurochirurgiem. Ma silną pasję do medycyny i uwielbia pomagać ludziom.

Natalia ukończyła 12 lat Szkoły Polskiej w Parafii św. Cyryla i Metodego na Brooklynie w Nowym Jorku. Natalia ma silną pasję do swojego polskiego pochodzenia, a umiejętność płynnego mówienia po polsku pomogła jej ogromnie odnieść sukces zarówno jako student, jak i jako osoba.


 

Natalia Turkiewicz currently attends SUNY New Paltz where she is majoring in Psychobiology. At SUNY New Paltz, Natalia is a member of the Honors College on the pre-med track.


Natalia is a Certified Clinical Medical Assistant with internship experience at Jag One Physical Therapy, Montefiore Medical Center, and Mount Sinai Beth Israel. Natalia has a passion for medicine and helping people which encourages her to continuously expand her medical knowledge to help her reach her long-term goal of becoming a neurosurgeon. She has a strong passion for medicine and loves helping people.


Natalia completed 12 years of Polish School at the Parish of St. Cyril & Methodius Church in Brooklyn, New York. Natalia has a strong passion for her Polish ethnicity and being able to speak fluently in Polish has helped her tremendously succeed as both a student and as an individual.bottom of page