top of page
Ratuszowa_Marmurowa.jpg

OUR TEAM

Meet Us

Isabelle Mazgaj

Isabelle Mazgaj

Szef sztabu / Chief of Staff

+1 (929) 266-8324

Isabelle Mazgaj uczęszcza na uniwersytet Seton Hall i jest członkiem Buccino Leadership Institute.

Uczęszczała, a następnie zgłosiła się na ochotnika do polskiej szkoły St. Michael's w Lyndhurst, New Jersey. Isabelle była zapisana do programu prawa i wymiaru sprawiedliwości prowadzonego przez jej szkołę średnią i odprawiała praktykę w Bergen County Courthouse. Ma silną pasję do pomagania ludziom i ma nadzieję, że będzie to robić przez całą swoją karierę. W wolnym czasie Isabelle lubi podróżować, tańczyć i zanurzać się w nowe doświadczenia.

Isabelle jest aktywnym członkiem wielu społeczności. Była przewodniczącą Inicjatywy Ochrony Środowiska w swojej szkole średniej. Ponadto jest asystentem instruktora tańca w swoim studio tańca. Isabelle ma wielką pasję do swoich polskich korzeni i jest dumną polsko-amerykańską obywatelką świata.


 

Isabelle Mazgaj is currently attending Seton Hall University and is a member of the Buccino Leadership Institute.

 

She attended and then subsequently volunteered at St. Michael's Polish School in Lyndhurst, New Jersey. Isabelle was enrolled in the law and justice program run by her high school and she interned at the Bergen County Courthouse. She has a strong passion for helping people and hopes to continue to do so throughout her college career. In her free time, Isabelle enjoys traveling, dancing, and immersing herself in new experiences. 

 

Isabelle is an active member of multiple communities. She was the President of the Environmental Protection Initiative at her high school. Furthermore, she is an assistant dance instructor at her dance studio. Isabelle has a strong passion for her Polish roots and is a proud Polish-American citizen of the world.

bottom of page