top of page
Ratuszowa_Marmurowa.jpg

OUR TEAM

Meet Us

Amelia Wojtkowski

Amelia Wojtkowski

Koordynator ds. stypendiów / Scholarships Coordiantor

+1 (929) 266-8324

Amelia Wojtkowski urodziła się w Nowym Jorku i była wychowana w tradycyjnym Polskim domu oraz w polskiej kulturze. Spędza wakacje podróżując po Polsce, robiąc wspaniałe wspomnienia odwiedzając bliską rodzinę i zwiedzając miasta takie jak: Warszawa, Kraków, Zakopane, Wieliczka, Malbork, Białowieża i Częstochowa. Była również uczestnikiem kolonii w Pułtusku, gdzie odwiedziła Gdańsk, Gdynię, Sopot i Toruń.


Amelia uczęszczała do Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej na Greenpoincie i zdała egzamin LOTE w 2019. Biegle posługuję się językiem polskim i angielskim oraz uczy się języka francuskiego. Obecnie uczęszcza do Liceum Academy of American Studies i planuje kontynuować zawodową karierę w dziedzinie nauczania początkowego. 


Amelia jest wolontariuszką w szkole podstawowej PS.110 na ich programie pozalekcyjnym, a także w programie wakacyjnym. Dodatkowo jest wolontariuszką w polskiej Klasie Religii przy parafii Św. Stanisława Kostki. Aby utrzymać bliski kontakt z dziećmi i polskim językiem Amelia pracuję w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii Św. Cyryla i Metodego jako nauczyciel pomocniczy.


 

Amelia Wojtkowski was born in New York City, and was raised in a Polish culture home and neighborhood. She spends her summers traveling to Poland making wonderful memories visiting her close family and exploring cities like Warsaw, Krakow, Zakopane, Wieliczka, Malbork, Białowieża, and Częstochowa. Amelia also took part in a summer camp in Pułtuski, where she visited Gdańsk, Gdynia, Sopot, and Toruń.


Amelia attended Polish School Maria Konopnicka in Greenpoint and passed the Polish LOTE exam in 2019. She is fluent in Polish and English and proficient in French. Amelia currently attends the Academy of American Studies High School and plans to continue her journey in the Early Education field. Seeing as working with kids is her passion, Amelia volunteers at her elementary school PS.110 for their afterschool program as well as their summer camp. Additionally, she volunteers at Saint Stanislaus Kostka CCD Polish Class. To stay connected to the Polish language and expand her knowledge in the Early Education field, Amelia has been hired as an assistant teacher in the Polish Saturday School in the parish of St. Cyril and Methodius. 

bottom of page