NEWS

Our current activities

  • PSM

Spotkanie przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku

Updated: Aug 29, 2020

W dniu 29 lipca 2020 roku, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, Jakub J. Staniewski, wraz z Wiceprezesem ds. Społecznych, Olivią Żebrowski, spotkali się z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku, Adrianem Kubickim.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży Jakub J. Staniewski,z Konsulem Generalnym RP w Nowym Jorku, Panem Adrianem Kubickim

Podczas spotkania omawiane były kwestie współpracy Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku. Konsul zadeklarował chęć wspierania młodego pokolenia, którego czuje się częścią i wyraził nadzieję, że współpraca z młodzieżą będzie stopniowo przekształcała się w konkretne, namacalne rezultaty.


W trakcie spotkania zostały ponadto omówione programy mentoringowe, sukcesywnie wprowadzane przez Polskie Stowarzyszenie Młodzieży oraz wszelkie metody aktywizowania młodzieży polonijnej i studentów w nowojorskim okręgu konsularnym.

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.

28 views

Polish Youth Association

For youth.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc.  nonprofit, tax-exempt organization under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Donations are tax-deductible as allowed by law.
All rights reserved. Website designed by Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png