NEWS

Our current activities

  • PSM

Kolejne spotkanie Polskich klubów uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

W sobotę wieczorem, 1 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Polskich klubów uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Młodzieży. Spotkanie zwołane było po raz pierwszy przez Gabrielę Woźniak, nowo powołaną na stanowisko Koordynatora ds. Studenckich.


Podczas spotkania przewodniczący i członkowie zarządów polskich klubów studenckich dyskutowali na temat problematyki związanej ze wprowadzanymi w nowym roku szkolnym zmianami w nauczaniu i ich wpływu na prowadzoną przez kluby działalność, formy współpracy międzyuniwersyteckiej w okresie sytuacji epidemiologicznej oraz sposobów wsparcia społeczeństwa studenckiego w strukturze klubów. Studenci także dokonali porównania wprowadzanych przez uczelnie programów dostosowujących je do nowej rzeczywistości oraz ich skutki na całokształt poboru nauki przez studentów.

Polskie Stowarzyszenie Młodzieży © 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone.


53 views

Polish Youth Association

For youth.

Copyright © 2020 Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Inc.  nonprofit, tax-exempt organization under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Donations are tax-deductible as allowed by law.
All rights reserved. Website designed by Blueprint Design Studios.

WebsiteLogoPL.png