FAQ

Most frequently asked

Kto może zostać pełnoprawnym członkiem PSM?


Pełnoprawnym członkiem może zostać każdy! Mimo tego, iż skupiamy swoje działania przeważnie na przedziale wiekowym osób między 15, a 35 rokiem życia, członkostwo jest otwarte dla wszystkich. Do grona członków zapraszamy zarówno te osoby, które poszukują wsparcia, jak i te chcące brać aktywny udział w prężnie rozwijającej się organizacji młodzieżowej.
Gdzie mieści się Polskie Stowarzyszenie Młodzieży?


Siedziba Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży mieści się w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Swoją działalność szerzymy globalnie poprzez ustanawianie tzw. "delegatur", czyli oddziałów PSM/stowarzyszenia w kolejnych miastach i krajach na mapie świata. Delegatury te odpowiedzialne są za współpracę z lokalną młodzieżą oraz organizację przedsięwzięć dla osób młodych w swoim okręgu regionalnym.
Jak się skontaktować z Zarządem PSM?


Najlepszym sposobem na skontaktowanie się z Zarządem Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży jest drogą poczty elektronicznej, czyli emailem. Można to zrobić za pośrednictwem naszej strony kontaktowej, lub w przypadku konkretnej sprawy kontaktując się za pośrednictwem niniejszych adresów email: • Z biurem Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży: imazgaj.psm@gmail.com • W sprawach współpracy, sprawach administracyjnych i sprawach dotyczących kwestii ogólnych, kontaktując się z Biurem ds. Administracyjnych: bszymanski.psm@gmail.com • W sprawach dotyczących członkostwa, studentów, uczelni, stypendiów i delegatur, kontaktując się z Biurem ds. Społecznych: ozebrowski.psm@gmail.com • W sprawach dotyczących mediów społecznościowych i strony internetowej z Działem ds. Mediów i Promocji: obak.psm@gmail.com • W sprawach dotyczących finansów, dotacji, dofinansowania, oraz wsparcia finansowego kontaktując się z Działem ds. Finansów: vtecza.psm@gmail.com • W sprawach dotyczących programów i prowadzonych przez stowarzyszenie projektów z Działem ds. Programów: dpiskadlo.psm@gmail.com
Kogo reprezentuje PSM?


Polskie Stowarzyszenie Młodzieży (PSM) reprezentuje młodzież i studentów polskich na całym świecie, którzy poszukują wsparcia poza granicami kraju. Służy nie tylko jako ogólnoświatowe zrzeszenie młodzieży polskiej, a także jako organ doradczy instytucji państwowych i pozarządowych w sprawach dotyczących młodego pokolenia. W Stanach Zjednoczonych PSM dodatkowo pełni rolę oficjalnego zrzeszenia polskich klubów studenckich dzielących przy uniwersytetach.
Jaką formę prawną przyjmuje PSM?


Polskie Stowarzysznie Młodzieży przyjmuje formę prawną organizacji charytatywnej nienastawionej na zysk (not-for-profit corporation) zarejestrowanej w stanie Nowy Jork.
Na czym polega apartyjność PSM?


Zgodnie z obowiązującym stowarzyszenie kodeksem organizacji wyłączonych od opodatkowania w Stanach Zjednoczonych, Polskie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją całkowicie apolityczną. Nie możemy wspierać poszczególnych kandytatów w wyborach, ani angażować się w jakiekolwiek kampanie wyborcze. Nie oznacza to jednak, że nie możemy być rzecznikiem młodzieży w strukturach instytucji rządowych, o ile nasze rzecznictwo pozostaje ponadpartyjne.
Jakie rodzaje członkostwa wyróżniono w ramach PSM?


Statut Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży przewiduje trzy rodzaje członkostwa: 1) członkostwo zwyczajne 2) członkostwo wspierające 3) członkostwo honorowe Członkostwo zwyczajne przyznawane jest osobom fizycznym chcącym brać aktywny udział w działalności stowarzyszenie. Członkostwo wspierające przyznawane jest organizacjom i firmom chcącym współpracować ze stowarzyszeniem, lub w wiekszości przypadków wspierających je finansowo. Członkostwo honorowe przyznawane jest niezwykle rzadko uchwałą zarządu na wniosek conajmniej dwóch członków zarządu.
Jak zostać członkiem?


W przypadku osób fizycznych chcących dołączyć do grona członków stowarzyszenia, wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na naszej stronie. W przypadku organizacji lub firm chcących wesprzeć stowarzyszenie finansowo w formie członka wspierającego, należy wnioskować o członkostwo pisemnie kontaktując się z Wiceprezesem ds. Administracyjnych, Bartkiem Szymańskim ( bszymanski.psm@gmail.com) lub kontaktując się z nami za pośrednictwem strony internetowej.