top of page

COLLEGE

A COMPREHENSIVE GUIDE

We know how difficult the choice of a university and field of study can be. That's why we've compiled that will help you make one of your most important life decisions.

With our tools you can check:

How to choose a university

Prowadzimy dialog z młodymi oraz z organizacjami polonijnymi i instytucjami państwowymi, tak aby najlepiej zwrócić uwagę na potrzeby młodzieży.

How to apply to universities

Prowadzimy dialog z młodymi oraz z organizacjami polonijnymi i instytucjami państwowymi, tak aby najlepiej zwrócić uwagę na potrzeby młodzieży.

How much graduates earn

Dostarczamy niezbędne informacje dotyczące studiów oraz ich dofinansowania zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Tips on how to study effectively

Dostarczamy niezbędne informacje dotyczące studiów oraz ich dofinansowania zarówno w Polsce, jak i za granicą.

bottom of page